Dear visitors, website is still under construction.
Uparivačkim stanicama sa padajućim filmom koncentriramo mlijeko, sirutku, voćne sokove kao i mnoge druge medije u prehrambenoj, farmaceutskoj i kemijskoj industriji ( kiseline, suspenzije, emulzije ). Obično se kompletiraju sa parnim ejektorom u jednom  od stupnjeva ne bi li se na taj način postigla veća ekonomičnost stanice tj. smanjila potrošnja pare tijekom procesa uparavanja.

Ove stanice imaju velike prednosti u odnosu na druge vrste stanica u području viskoznosti do 180 cP. Glavna im je osobina kratkotrajan dodir medija sa ogrijevnom površinom pa se dobiva izvrstan, vrlo kvalitetan proizvod, bez neugodnog mirisa ili okusa.

Ovisno o količini sirovine, uparivačke stanice sa padajućim filmom mogu se projektirati kao jednostupnjevite ili višestupnjevite. Vođenje procesa uparavanja na samoj stanici potpuno je automatsko. Prihvat sirovine regulira se protočnim mjerilom na početku rada dok indikatorom suhe tvari kontroliramo izlaz zgusnutog proizvoda pa nivo gustoće proizvoda određujemo po želji. Količinu pare na ulazu u ejektor i sterilizator automatski regulira pneumatski ventil, čime se postiže ravnomjeran proces proizvodnje. Ulaz vode u kondenzator regulira se pneumatskim regulacionim ventilom. Stanice su opremljene komandno razvodnim ormarom, PLC-om, operativnim panelom i pripadajućim programom putem kojih se lako vodi cijeli proces uparavanja.

galerija

vertikalni separator
dr. Franje Tuđmana 14

10431 Sveta Nedjelja - Brezje

Hrvatska  
 

tel +385 1 3746 650

fax +385 1 3794 343  
 

OIB 03813303179

Žiro račun 248400-81104868602
Sinitech logo
dr. Franje Tuđmana 14

10431 Sveta Nedjelja - Brezje

Hrvatska  
 

tel +385 1 3746 650

fax +385 1 3794 343  
 

OIB 03813303179

Žiro račun 248400-81104868602
Sinitech logo