Dear visitors, website is still under construction.
Optočne uparivačke stanice dobile su naziv po recirkulaciji medija koji se uparava u sistemu uparivač – separator. Recirkulacija može biti termosifonska ( u stupnju ulaza medija ) ili prinudna pomoću cirkulacionih pumpi ( u stupnju gdje je medij viskozniji ).

U većini slučajeva, koriste se za uparavanje medija povećanog viskoziteta ( rajčica je jedan od najčešćih medija koje uparavamo sa optočnim uparivačima ).

Možemo ih razvrstati prema broju stupnjeva pa tako imamo jednostupnjevite i višestupnjevite, sa mogućnošću kompletiranja uparivača sa ejektorom, pri čemu se ostvaruje bolja ekonomičnost stanice u smislu potrošnje potrebne pare u jedinici vremena.. Prema smjeru uparavanja tj. smjeru kretanja medija i ogrijevne pare dijelimo ih na istosmjerne, protusmjerne i kombinirane.

U nastavku pogledajte kapacitete optočnih uparivačkih stanica koje nudimo :

 
   

kapacitet prerade
t/24h

početna
konačna koncentracija

količina produkta
kg/h

isparenje kg/h

utrošak 

pare 3 bar

rec.

vode Δ=10C

utrošak

elektr. energije kw/h

2-STEPENA
ISTOSMJERNA

50
100
200
300
550
880

5-30
5-30
5-30
5-30
5-30
5-30

347
694
1388
2082
3817
6110

1736
3472
6945
10417
19098
30556

868
1736
3472
5208
9549
15278

50
100
200
300
550
880

16
31
55
105
157
146

2-STEPENA PROTUSTRUJNA

50
100
200
300
550

5-30
5-30
5-30
5-30
5-30

374
694
1388
2082
3817

1736
3472
6945
10417
19098

963
1927
3854
5800
10599*

25
50
100
300
550

16
31
55
124
183

3-STEPENA KOMBINIRANA

300

 

600

5-38

 

5-38

2082

 

4164

10417

 

20836

4677
4065*

8550
8550*

200

 

400

139

 

260


*bez sterilizatora
 
          
 
vertikalni separator
dr. Franje Tuđmana 14

10431 Sveta Nedjelja - Brezje

Hrvatska  
 

tel +385 1 3746 650

fax +385 1 3794 343  
 

OIB 03813303179

Žiro račun 248400-81104868602
Sinitech logo
dr. Franje Tuđmana 14

10431 Sveta Nedjelja - Brezje

Hrvatska  
 

tel +385 1 3746 650

fax +385 1 3794 343  
 

OIB 03813303179

Žiro račun 248400-81104868602
Sinitech logo