Dear visitors, website is still under construction.
Razvoj projektiranja i proizvodnje pojedinačnih aparata i opreme koji se koriste u prehrambenoj industriji, logičnim slijedom vodi nas do projektiranja i proizvodnje kompletnih proizvodnih linija za preradu hrane i pića.

Tu se prvenstveno misli na linije za preradu rajčice u sve vrste finalnih komercijalnih proizvoda, upotpunjenima dodatnom opremom, ne bi li se van sezone rajčice program proizvodnje raširio i na neke od drugih kultura kao što su jabuke, kruške, grožđe, višnje, breskve, marelice,šljive, razni citrusi, mango itd. Na taj način osigurava se kontinuirani rad i proizvodnja na linijama tijekom cijele godine.

Pored rajčice kao jedne od dviju dominantnih sirovina za preradu, moramo spomenuti i mlijeko kao drugu. Oprema i linije za preradu mlijeka nisu kompatibilne sa opremom linija za preradu rajčice i tu govorimo o dvije suštinski različite tehnologije, a samim time i različitoj opremi.

Ono što je bitno napomenuti je da su tehnologije prerade svih spomenutih kultura, kao i strojarska riješenja implementirana u navedene proizvodne linije, isključivo rezultat rada i istraživanja inženjera i stručnih ljudi u proizvodnji sa naših prostora, počevši od preteće tehnologije Jedinstva čiji je razvoj počeo 50-ih godina prošlog stoljeća pa do dana današnjeg i Sinitech-ovog inženjerskog i proizvodnog kadra koji konstantno oplemenjuje opremu sa novim i modernim tehnologijama čije trendove ponekad i sami postavljamo. Konkretno, izuzetno se ponosimo sa postrojenjem koje smo zajedno sa našim partnerima razvili  u protekle dvije godine, a radi se o liniji za preradu GUM ARABIC-a u prah ( vidi više ).
vertikalni separator
dr. Franje Tuđmana 14

10431 Sveta Nedjelja - Brezje

Hrvatska  
 

tel +385 1 3746 650

fax +385 1 3794 343  
 

OIB 03813303179

Žiro račun 248400-81104868602
Sinitech logo
dr. Franje Tuđmana 14

10431 Sveta Nedjelja - Brezje

Hrvatska  
 

tel +385 1 3746 650

fax +385 1 3794 343  
 

OIB 03813303179

Žiro račun 248400-81104868602
Sinitech logo